Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Ondanks betrachtte zorgvuldigheid aanvaardt Stichting De Geiten Pers geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Stichting De Geiten Pers spant zich in om de informatie op deze webpagina’s zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting De Geiten Pers of bij derden die (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld voor gebruik op deze site. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Geiten Pers.