Welkom

De Geiten Pers geeft mogelijkheid voor abonnement

Uitgeverij De Geiten Pers geeft trouwe fans nu de mogelijkheid om een abonnement te nemen.

Als Geiten Pers-liefhebber weet u dat er ieder jaar ongeveer twee publicaties in onze reeks verschijnen.
Wanneer u nu een abonnement neemt, dan krijgt u elk jaar twee uitgaven thuis gestuurd, direct na verschijnen. Deze uitgaven laten wij signeren door de desbetreffende auteur. Het abonnement kost € 25,- inclusief verzendkosten.

U ontvangt uw factuur bij toezending van de eerste publicatie van de betreffende abonnementsperiode.

Wilt u zich opgeven als abonnee, meldt u zich dan aan via degeitenpers [at] live.nl

Als eerste van het abonnement 2022-’23 is verschenen:
Gerdien Verschoor, Margot zwijgt

In november 2023 is de tweede publicatie die bij het abonnement hoort verschenen: Ap Dijksterhuis, Buitenspel. Zie daarvoor het bericht op de pagina Nieuws.

________________________________________________________

Stichting De Geiten Pers streeft naar literaire verrijking van de Brummense werkelijkheid. De Geiten Pers geeft ongeveer twee keer per jaar een boekje uit
met een lokaal verhaal, geschreven door een professionele auteur, op uitnodiging
van De Geiten Pers.

Vaste ingrediënten van de uitgaven zijn de zorgvuldige vormgeving, de kwaliteit van het papier, de cahiersteek in de rug, het formaat van 16 x 16 cm, de link met de gemeente Brummen en de vaste prijs van € 8,50.

Klik hier als u de lijst van alle uitgaven wilt zien.
Klik hier als u een boekje wilt kopen.

Het Geheime Luik